DỊCH VỤ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ & SET UP VẬN HÀNH KHAI THÁC
KHÁCH SẠN – KHU NGHỈ DƯỠNG

Dịch vụ tư vấn set up vận hành:

– Set up toàn bộ hệ thống vận hành tiền khai trương khách sạn
– Kiểm định và tái cấu trúc một phần hoặc toàn bộ vận hành của KS đang hoạt động
– Đại diện chủ đầu tư giám sát độc lập ban quản lý do chủ đầu tư thuê

Dịch vụ tư vấn set up:

– Set up toàn bộ hệ thống vận hành tiền khai trương khách sạn
– Kiểm định và tái cấu trúc một phần hoặc toàn bộ vận hành của KS đang hoạt động
– Đại diện chủ đầu tư giám sát độc lập ban quản lý do chủ đầu tư thuê

Bài viết mới

LỢI THẾ CẠNH TRANH

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT


Chúng tôi kết nối thị trường địa phương bằng các chương trình liên kết chặt chẽ với các nhà môi giới, các chủ đầu tư trong và ngoài nước nhằm tận dụng nguồn dữ liệu đa dạng và phong phú của thị trường từ đó mang lại lợi ích tối đa từ các dịch vụ bất động sản của các phân khúc khu dân cư và khu thương mại cho chủ đầu tư.

  1. 1
    Hệ thống đào tạo và chuyển giao

    he-thong-dao-tao-va-chuyen-giao

  2. 2
    Hệ thống và công cụ quản lý

    Picture17