Nghiên Cứu Thị Trường & Tư Vấn Đầu Tư

DỊCH VỤ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Nguồn dữ liệu rộng rãi về thị trường địa phương cho phép chúng tôi hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư trong việc tìm kiếm và chuyển nhượng các cơ hội đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư. Đặc biệt chúng tôi có đầy đủ các thông tin về giá cả, các nhà đầu tư, các phương thức hợp tác liên doanh hoặc các hình thái tiếp thị cho dự án bất động sản đơn lẻ hoặc một khu phức hợp. Chúng tôi cũng có khả năng tư vấn về cấu trúc tài chính, nghiên cứu sơ bộ, chuyển nhượng và bán bất động sản, quản lý tài sản trong suốt quá trình sở hữu và hoạt động của dự án.

DỊCH VỤ
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ tuyệt đối hiệu quả cho chúng tôi khi ban hành các báo cáo chi tiết và dịch vụ tư vấn cho khách hàng chính là hoạt động nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin về thị trường địa phương. Các hoạt động này giúp chúng tôi cập nhật các thông tin thời sự nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất để giúp khách hàng có những quyết định quan trọng. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi có thể cung cấp các nghiên cứu tổng quan về thị trường, nghiên cứu khả thi và phân tích đầu tư cho nhà đầu tư, chủ đầu tư các dịch vụ tư vấn đa dạng đáp ứng được mọi yêu cầu của hoạt động phát triển và sử dụng Bất động sản.

Hoạt động nghiên cứu khả thi của chúng tôi sử dụng một mô hình phân tích tài chính riêng có tính toán đến những nét riêng biệt của hoạt động xây dựng dự án tại Việt Nam kết hợp với các thông tin có độ tin cậy cao từ các nghiên cứu thị trường được cập nhật liên tục nhằm cung cấp các bản báo cáo tài chính khả thi mang độ chính xác cao.