STELLA NHA TRANG

STELLA NHA TRANG
Chủ đầu tư
  • Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang
Địa điểm
  • Khu Đô thị An Viên; Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Cấu trúc dự án
  • 02 Tháp căn hộ 4 sao Stella, mỗi tháp cao 21 tầng, bao gồm 510 căn hộ cao cấp.
Dịch vụ cung cấp
  • Tư vấn quản lý, vận hành khu căn hộ theo chuẩn Căn hộ dịch vụ 4 Sao.
  • Quản lý cho thuê căn hộ dịch vụ.