THE COSTA NHA TRANG

Chủ đầu tư
  • Công ty Cổ phần T.D
Địa điểm
  • 32-34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Cấu trúc dự án
  • KS 5 sao InterContinetal, 19 Tầng, 308 Phòng
  • Căn hộ 5 sao The Costa, 29 Tầng, 249 Căn hộ
Dịch vụ cung cấp
  • Quản lý, vận hành khu căn hộ theo chuẩn căn hộ dịch vụ 5 Sao.
  • Quản lý cho thuê căn hộ dịch vụ